נכסי השותפות

לוויתן (15%)

מאגר לוויתן התגלה במי הים התיכון בשנת 2010 והוא אחד מתגליות הגז הגדולות והמשמעותיות ביותר במים עמוקים בעולם בעשור הקודם.

חזונם של הגיאולוג הראשי של רציו איתן אייזנברג ושל משפחות לנדאו ורוטלוי לתגליות במים העמוקים של ישראל, הוביל את רציו לבקש את היתר מוקדם "רציו ים" שהתקבל בשנת 2007 ומשתרע על שטח כולל של כ- 2,897 קמ"ר, 130 ק"מ מערבית לחיפה.

בשנת 2008 הצטרפו חברת נובל אנרג'י כמפעילה ושותפויות דלק קידוחים ואבנר להיתר המוקדם, שהפך לרישיונות "עמית", "רחל", "ערן", "דוד" ו- "חנה".

בסוף שנת 2010 הוכרזה תגלית לוויתן, שלימים מימשה את החזון של מדינת ישראל להגעה לעצמאות אנרגטית. המאגר מכיל, על-פי הערכות בלתי תלויות של חברת NSAI, עתודות ומשאבים מותנים בהיקף של כ- TCF 22.8 גז טבעי וכ-41 מיליון חביות קונדנסט. מדובר בכמות גז אדירה ובזכותה מאגר לוויתן מהווה עוגן למשק האנרגיה המקומי והאזורי ומנוע צמיחה כלכלי משמעותי למדינת ישראל ואזרחיה. המאגר יוכל לספק את צורכי האנרגיה של מדינת ישראל במשך עשורים קדימה בשילוב עם אפשרויות יצוא לשווקים בינלאומיים.

בתחילת שנת 2017 קיבלו רציו ושותפותיה במאגר לוויתן החלטת השקעה בשלב הראשון (שלב 1א') לפיתוח מאגר לוויתן בתקציב כולל של כ- 3.75 מיליארד דולר. פיתוח מאגר לוויתן הינו פרויקט התשתית הפרטי הגדול ביותר שנעשה בישראל אי פעם. פיתוח המאגר הושלם בסוף שנת 2019, תוך עמידה בלוחות הזמנים וחיסכון של כ- 200 מיליון דולר בתקציב.

שלב 1א' בתוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן כולל ארבע בארות תת-ימיות, שכל אחת מהן יכולה להפיק למעלה מ- 300 מיליון רגל מעוקב ליום (mmcf/d) של  גז טבעי.
הגז הטבעי המופק מהבארות, מובל באמצעות שני צינורות באורך 115 ק״מ לפלטפורמה קבועה הממוקמת כ- 10 ק"מ מהחוף, עם יכולות הפקה של כ- 1.2 מיליארד רגל מעוקב ליום (bcf/d) (כ- 12.4 BCM לשנה).

צנרת הגז מפלטפורמת לוויתן מתחברת באזור חוף דור אל תשתית הולכת הגז הארצית של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, ומשם מוזרם הגז הטבעי ללקוחות בשוק המקומי, במצרים ובירדן.

הביקוש לגז טבעי בישראל צפוי לגדול משמעותית בעשור הנוכחי. ניתן לציין מספר גורמים משמעותיים לצפי לגידול בביקוש: (1) המשך צמיחה בביקוש לחשמל; (2) הפחתה של השימוש בפחם לייצור חשמל בהתאם להחלטת משרד האנרגיה, השימוש בפחם צפוי להסתיים בשנת 2025  (3) מעבר מפעלי תעשייה לשימוש בגז טבעי; (4) חדירת הגז הטבעי לסקטור התחבורה; ו- (5) הקמת פרויקטים מיוחדים כגון מתקני התפלה, חשמול הרכבת, מפעלים מבוססי גז טבעי כחומר גלם עיקרי וכו'.

בשנים האחרונות חתמו השותפים במאגר לוויתן, ורציו בכללם, על שני הסכמי יצוא משמעותיים: הסכם יצוא עם חברת החשמל הלאומית הירדנית (NEPCO) לאספקת גז טבעי בהיקף של כ- 45 BCM לתקופה של 15 שנים, והסכם יצוא עם חברת Blue Ocean המצרית, לאספקת גז טבעי בהיקף של כ- 60BCM  לתקופה של 15 שנים. שותפי לוויתן חתמו גם על מספר הסכמי מכירה של גז טבעי עם לקוחות בשוק המקומי, ביניהם: חברת החשמל לישראל, תחנת הכוח IPM, פז זיקוק, כי"ל, אדלטק, תחנת הכוח דלק שורק, אור אנרגיות ועוד.

נכון לאוקטובר 2020, לשותפי לוויתן הסכמים לאספקת גז טבעי בהיקף כולל של כ- 145 BCM ללקוחות בשוק המקומי ולייצוא.

אפשרויות הרחבה עתידיות:

DSMX – שותפי לוויתן בוחנים אפשרות של שדרוג הפלטפורמה והגדלת יכולת ההפקה של פלטפורמת לוויתן לכ- 16BCM, וזאת באמצעות קדיחת בארות נוספות והנחת צינור נוסף משדה הגז לפלטפורמה.

שלב 1ב – במסגרת תוכנית הפיתוח ישנה אפשרות להרחבת יכולת ההפקה ממאגר לוויתן, עד להיקף הפקה שנתי של כ- 21 BCM, וזאת על ידי קדיחת ארבע בארות הפקה נוספות, הנחת צינור נוסף משדה הגז לפלטפורמה ושדרוג הפלטפורמה והמתקנים הקיימים.

בכפוף לקבלת החלטה ליישום חלופת ה-DSMX  ולקבלת אישורים רגולטוריים, ניתן יהיה להגדיל את יכולת ההפקה ממאגר לוויתן בשלב 1ב' מכ- 16 לכ- 24   BCM  לשנה.

לוויתן עמוק

מתחת למאגר הגז בלוויתן, בעומק של יותר מ-7,000 מטר מתחת מפני הים, זוהו שני פרוספקטים:

1. מבנה קרבונטי- על פי האומדן הטוב ביותר (Best Estimate) המשאבים הפרוספקטיביים מוערכים בכ-155 מיליון חביות נפט וכ-161  BCF גז טבעי, בהסתברות גיאולוגית  של -18%.

2. תעלה קלאסטית- על פי האומדן הטוב ביותר (Best Estimate) המשאבים הפרוספקטיביים מוערכים בכ-224 מיליון חביות נפט וכ- 229 BCF  גז טבעי, בהסתברות גיאולוגית של 19%.

לאור הממצאים החדשים, בוחנות השותפות בלוויתן ביצוע סקר סייסמי חדש לצורך טיוב הידע הקיים, ובמטרה לבסס קבלת החלטת קידוח אקספלורציה אפשרית למטרות החדשות.

נכסי חיפוש

8 רשיונות חיפוש במקבצי A+C
(33.33%)

באוקטובר 2019 זכתה רציו יחד עם חברות Cairn ו- Pharos הבריטיות במכרז של משרד האנרגיה לקבלת שני מקבצים, שבכל אחד מהם ארבעה רישיונות חיפוש:

מקבץ A כולל את רישיונות 39,40,47,48
מקבץ C כולל את רישיונות 45,46,52,53

עם קבלת הרישיונות, החלה רציו יחד עם שותפותיה בניתוח גיאולוגי ובבדיקה טכנית ומסחרית של פוטנציאל המשאבים ברישיונות.

פעילות החיפושים משתלבת עם האסטרטגיה העסקית של רציו להרחבת הפעילות באגן הים התיכון.