מצגות

26/01/2020
מצגת משקיעים - ינואר 2020
01/05/2019
מצגת משקיעים - מאי 2019
14/10/2018
מצגת משקיעים - אוקטובר 2018
01/05/2018
מצגת משקיעים - מאי 2018