מצגות

17/06/2021
מצגת משקיעים - דוח עתודות מעודכן בחזקות לוויתן
09/06/2021
מצגת משקיעים - יוני 2021
11/04/2021
מצגת משקיעים - אפריל 2021
26/01/2020
מצגת משקיעים - ינואר 2020
01/05/2019
מצגת משקיעים - מאי 2019
14/10/2018
מצגת משקיעים - אוקטובר 2018
01/05/2018
מצגת משקיעים - מאי 2018