דיווחים מידיים

17/06/2021
דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן
07/06/2021
דיווח מידי
19/06/2021
כניסה לתוקף של הסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל
31/05/2021
תעודת מס זמנית למחזיק זכאי בגין שנת המס 2015 , 2016 ו-2017
27/05/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 27.05.21
02/05/2021
הארכת מועד להתקיימות תנאים מתלים בהסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל עד ליום 31.5.21
31/03/2021
הארכת מועד להתקיימות תנאים מתלים בהסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל לישראל בע"מ
10/03/2021
דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן
15/02/2021
התקיימות התנאים המתלים בהסכם הולכה לצורך ייצוא גז למצרים
31/01/2021
הסכם פשרה בהסכם למכירת גז לחברת חשמל מתמר ולויתן