אירועים

05/07/2021
זימון אסיפה ליום 8.8.21
16/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 20.5.21 נדחית ליום 27.5.21
05/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 12.5.21 נדחית ליום 20.5.21
07/04/2021
זימון אסיפה ליום 12.5.21
26/11/2020
זימון אסיפה ליום 31.12.20
26/07/2020
זימון אסיפה ליום 2.9.20
26/11/2019
זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.12.19
04/08/2019
זימון אסיפה ליום 16.9.19
14/04/2019
זימון אסיפה ליום 20.5.19
15/01/2019
זימון אסיפה מיוחדת ליום 20.2.19