רציו קשרי משקיעים

בורסת ת״א:

רצו

מחיר אחרון:

שינוי:

מחזור בע.נ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

אג"ח

מחיר אחרון:

שינוי:

תשואה לפדיון ברוטו:

%

מח״מ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

דיווחים מידיים

17/06/2021
דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן
07/06/2021
דיווח מידי
19/06/2021
כניסה לתוקף של הסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל
31/05/2021
תעודת מס זמנית למחזיק זכאי בגין שנת המס 2015 , 2016 ו-2017
27/05/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 27.05.21
02/05/2021
הארכת מועד להתקיימות תנאים מתלים בהסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל עד ליום 31.5.21

אירועים

16/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 20.5.21 נדחית ליום 27.5.21
05/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 12.5.21 נדחית ליום 20.5.21
07/04/2021
זימון אסיפה ליום 12.5.21

דוחות כספיים

רבעון 1 2021
שנתי 2020
רבעון 3 2020
רבעון 2 2020

מהתקשורת

דה מרקר

01/06/2021
המכירות מלווייתן צמחו – והרווח הנקי של רציו קפץ ל-25 מיליון דולר

ביזפורטל

31/05/2021
רציו: ההכנסות עלו ב-53% ל-72 מיליון דולר; השותפות צפויה להכניס 270 מיליון ד' במהלך השנה