רציו קשרי משקיעים

בורסת ת״א:

רצו

מחיר אחרון:

שינוי:

מחזור בע.נ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

אג"ח

מחיר אחרון:

שינוי:

תשואה לפדיון ברוטו:

%

מח״מ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

דיווחים מידיים

13/07/2021
הוחלט על ביצוע קידוח פיתוח והפקה "לוויתן 8" בשטח חזקת לוויתן צפון
04/07/2021
רציו מימון - התקשרות בהסכם הלוואה עם רציו חיפושי נפט בקשר עם הנפקת סדרה חדשה אגח ד'
17/06/2021
דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן
07/06/2021
דיווח מידי
02/08/2021
כניסה לתוקף של הסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל
31/05/2021
תעודת מס זמנית למחזיק זכאי בגין שנת המס 2015 , 2016 ו-2017

אירועים

05/07/2021
זימון אסיפה ליום 8.8.21
16/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 20.5.21 נדחית ליום 27.5.21
05/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 12.5.21 נדחית ליום 20.5.21

דוחות כספיים

רבעון 1 2021
שנתי 2020
רבעון 3 2020
רבעון 2 2020

מהתקשורת

גלובס

04/07/2021
שותפות רציו הבטיחה גיוס של 250 מיליון שקל בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה

כלכליסט

04/07/2021
רציו גייסה 250 מיליון שקל בשלב המוסדי בסדרת אג"ח חדשה