רציו קשרי משקיעים

בורסת ת״א:

רצו

מחיר אחרון:

שינוי:

מחזור בע.נ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

אג"ח

מחיר אחרון:

שינוי:

תשואה לפדיון ברוטו:

%

מח״מ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

דיווחים מידיים

02/05/2021
הארכת מועד להתקיימות תנאים מתלים בהסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל עד ליום 31.5.21
31/03/2021
הארכת מועד להתקיימות תנאים מתלים בהסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל לישראל בע"מ
10/03/2021
דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן
15/02/2021
התקיימות התנאים המתלים בהסכם הולכה לצורך ייצוא גז למצרים
31/01/2021
הסכם פשרה בהסכם למכירת גז לחברת חשמל מתמר ולויתן
19/01/2021
נובל חתמה על הסכם עם נתיבי הגז לאספקת שירותי הולכה בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר ולוויתן לצורך ייצוא למצרים

אירועים

16/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 20.5.21 נדחית ליום 27.5.21
05/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 12.5.21 נדחית ליום 20.5.21
07/04/2021
זימון אסיפה ליום 12.5.21

דוחות כספיים

שנתי 2020
רבעון 3 2020
רבעון 2 2020
רבעון 1 2020

מהתקשורת

ביזפורטל

16/05/2021
"אנחנו רואים גידול של 50% בהפקה בלוויתן - ולדעתי שוק ההון יפנים את זה"

מעריב

23/04/2021
אחד מבעלי השליטה בקידוח "לוויתן" מסכם שנה וחושף את התוכניות לעתיד