רציו קשרי משקיעים

בורסת ת״א:

רצו

מחיר אחרון:

שינוי:

מחזור בע.נ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

אג"ח

מחיר אחרון:

שינוי:

תשואה לפדיון ברוטו:

%

מח״מ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

דיווחים מידיים

19/09/2021
פורסמו תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)

אירועים

05/07/2021
זימון אסיפה ליום 8.8.21
16/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 20.5.21 נדחית ליום 27.5.21
05/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 12.5.21 נדחית ליום 20.5.21

דוחות כספיים

רבעון 3 2021
רבעון 2 2021
רבעון 1 2021
שנתי 2020

מהתקשורת

ביזפורטל

25/11/2021
רציו מדווחת על גידול של 43% ברווח התפעולי ל-50 מיליון דולר

כלכליסט

25/11/2021
רציו: עלייה של 25% במכירת גז טבעי ברבעון השלישי