רציו קשרי משקיעים

בורסת ת״א:

רצו

מחיר אחרון:

שינוי:

מחזור בע.נ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

אג"ח

מחיר אחרון:

שינוי:

תשואה לפדיון ברוטו:

%

מח״מ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

דיווחים מידיים

19/09/2021
פורסמו תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)
08/08/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 8.8.21
08/08/2021
נרשם בספר הנפט השעבוד על התמלוג שהעניקה השותפות לרציו מימון ,יתרת קרן ההלוואה תחדל לשאת את הריבית הנוספת
04/08/2021
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון לתקנון מס הכנסה
13/07/2021
הוחלט על ביצוע קידוח פיתוח והפקה "לוויתן 8" בשטח חזקת לוויתן צפון
04/07/2021
רציו מימון - התקשרות בהסכם הלוואה עם רציו חיפושי נפט בקשר עם הנפקת סדרה חדשה אגח ד'

אירועים

05/07/2021
זימון אסיפה ליום 8.8.21
16/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 20.5.21 נדחית ליום 27.5.21
05/05/2021
אסיפה שזומנה ליום 12.5.21 נדחית ליום 20.5.21

דוחות כספיים

רבעון 2 2021
רבעון 1 2021
שנתי 2020
רבעון 3 2020

מהתקשורת

Jpost

02/09/2021
לוויתן מייצרת רווח שיא לרציו ברבעון שני 2021

גלובס

04/07/2021
שותפות רציו הבטיחה גיוס של 250 מיליון שקל בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה