רציו קשרי משקיעים

בורסת ת״א:

רצו

מחיר אחרון:

שינוי:

מחזור בע.נ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

אג"ח

מחיר אחרון:

שינוי:

תשואה לפדיון ברוטו:

%

מח״מ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

דיווחים מידיים

31/03/2021
הארכת מועד להתקיימות תנאים מתלים בהסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל לישראל בע"מ
10/03/2021
דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן
15/02/2021
התקיימות התנאים המתלים בהסכם הולכה לצורך ייצוא גז למצרים
31/01/2021
הסכם פשרה בהסכם למכירת גז לחברת חשמל מתמר ולויתן
19/01/2021
נובל חתמה על הסכם עם נתיבי הגז לאספקת שירותי הולכה בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר ולוויתן לצורך ייצוא למצרים
31/12/2020
תוצאות אסיפה כללית מיום 31.12.20

אירועים

07/04/2021
זימון אסיפה ליום 12.5.21
26/11/2020
זימון אסיפה ליום 31.12.20
26/07/2020
זימון אסיפה ליום 2.9.20

דוחות כספיים

שנתי 2020
רבעון 3 2020
רבעון 2 2020
רבעון 1 2020

מהתקשורת

25/03/2021
תחילת הייצור בלווייתן הובילה את רציו לרווח תפעולי של יותר מ-100 מיליון דולר
25/03/2021
רציו הכניסה 200 מילון דולר בשנת הבכורה בלווייתן; רווח תפעולי של 100 מיליון