רציו קשרי משקיעים

בורסת ת״א:

רצו

מחיר אחרון:

שינוי:

מחזור בע.נ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

אג"ח

מחיר אחרון:

שינוי:

תשואה לפדיון ברוטו:

%

מח״מ:

נתוני המסחר נכונים ל-

בשעה:

דיווחים מידיים

15/02/2021
התקיימות התנאים המתלים בהסכם הולכה לצורך ייצוא גז למצרים
31/01/2021
הסכם פשרה בהסכם למכירת גז לחברת חשמל מתמר ולויתן
19/01/2021
נובל חתמה על הסכם עם נתיבי הגז לאספקת שירותי הולכה בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר ולוויתן לצורך ייצוא למצרים
31/12/2020
תוצאות אסיפה כללית מיום 31.12.20
29/12/2020
שדות נפט הגיש תביעה נגד השותפות, אייננברג והשותף הכללי בטענה לשימוש לא כדין בנכסיה לצורך גילוי מאגר לוויתן
23/12/2020
עדכון לגבי תעודות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי בגין השנים 2015 עד 2019 והערכת ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס לשנת 2020

אירועים

26/11/2020
זימון אסיפה ליום 31.12.20
26/07/2020
זימון אסיפה ליום 2.9.20
26/11/2019
זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.12.19

דוחות כספיים

רבעון 3 2020
רבעון 2 2020
רבעון 1 2020
שנתי 2019

מהתקשורת

גפן

31/12/2020
פרויקט לוויתן מסכם שנה

מקור כתבה: ביזפורטל

27/11/2020
הלוויתן מספק את הסחורה - דוחות טובים לרציו