רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת

רציו חיפושי נפט היא שותפות אנרגיה מובילה בישראל אשר נוסדה בשנת 1992 במטרה לבצע חיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי ונפט. השותפות הוקמה על ידי משפחות לנדאו ורוטלוי יחד עם מר צבי צפרירי ומר איתן אייזנברג, אבי תגלית לוויתן, אשר משמש כסגן נשיא בכיר לחיפוש והפקה של רציו מאז הקמתה. בשנת 2010 רציו ושותפותיה גילו את 'לוויתן' – אחת מתגליות הגז במים עמוקים הגדולות בעולם, שסך העתודות והמשאבים המותנים בו עומד על כ-22.8 TCF גז טבעי (כ- 646 BCM ) וכ-41 מיליון חביות קונדנסט.

בסוף חודש דצמבר 2019, לאחר פחות משלוש שנים מקבלת החלטת ההשקעה על ידי השותפות בפרויקט (רציו, דלק קידוחים ונובל אנרג'י), בהתאם ללוחות הזמנים ובהשקעה כוללת של כ-3.5 מיליארד דולר, החלה ההפקה ממאגר לוויתן ללקוחות במשק הישראלי ובינואר 2020 החל ייצוא לירדן ולמצרים.

מתוך אמונה בפוטנציאל המצוי באגן הלבנט קיבלה השותפות החלטה אסטרטגית להרחיב את נכסיה באזור.

כחלק מאסטרטגיה זו הוענקו בחודש אוקטובר 2019 לשותפות במסגרת מכרז, שני מקבצי רישיונות חדשים בים התיכון, כאשר בכל מקבץ ארבעה רישיונות חיפוש, יחד עם חברות האנרגיה הבינלאומיות Cairn Energy, המשמשת מפעילת הרישיונות ו- Pharos Energy.

השותפות מחזיקה כ-20% בשותפות רציו פטרוליום אנרגיה הפועלת בתחום חיפושי הנפט והגז בחו"ל.

השותפות נסחרת במדדים מובילים בבורסת תל-אביב ביניהם תא-90, 60-SME ובמדד חיפושי גז ונפט.

נכסי השותפות

חזקות: 

לוויתן צפון (15%)
לוויתן דרום (15%)

רישיונות חיפוש:

מקבץ A- רישיונות 39,40,47,48  (33.33%)
רישיון C- רישיון 45,46,52,53 (33.33%)

אבני דרך עיקריות

1992

רציו מוקמת על ידי משפחות לנדאו ורוטלוי יחד עם מר צבי צפרירי ואיתן איזנברג, הגיאולוג הראשי של רציו מאז הקמתה.

1999

רציו נכנסת לראשונה לרישיון ימי באגן הלבנט.

2007

מוענקות לרציו 100% מהזכויות בהיתר מוקדם ״רציו ים״ (לימים יהפוך לרישיונות "עמית", "רחל", "ערן", "דוד" ו- "חנה" ואשר בשטחו תימצא תגלית לוויתן), הממוקם 110-140 ק"מ מערבית לחופי ישראל.

2007-2008

רציו מצרפת להיתר מוקדם "רציו ים" כשותפות את חברת נובל אנרג'י כמפעילה, ואת שותפויות דלק קידוחים ואבנר.

2010

לאחר השלמת פענוח הסקר הסייסמי, מתקבלת החלטה לבצע את קידוח לוויתן-1 בשטח רישיון עמית.

מוענקות לרציו 100% מהזכויות בהיתר מוקדם "גל".

2013

מוענקים לרציו שני רישיונות חיפוש"נטע" ו"רועי" חלף ההיתר מוקדם "גל".

רישיונות  נטע ורועי מוענקים לרציו ולשותפיה- חברת אדיסון האיטלקית כמפעילה והשותפות הישראלית הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה.

2017

רציו ויתר שותפי לוויתן מכריזים על קבלת החלטת השקעה סופית בפרויקט לוויתן, בתקציב כולל של כ- 3.75 מיליארד דולר. תחילת הזרמת הגז מתוכננת לסוף שנת 2019.

2019

לרציו יחד עם שתי חברות אנרגיה בינלאומיות, Cairn energy ו- Pharos Energy מוענקים שני מקבצי רישיונות חיפוש חדשים במים הכלכליים של ישראל, כאשר בכל מקבץ 4 רישיונות.

דצמבר

2019

בהתאם ללוחות זמנים, תחילת ההפקה ממאגר לוויתן ללקוחות במשק המקומי.

ינואר

2020

תחילת ייצוא לירדן ולמצרים.

עדכון עתודות ומשאבים מותנים בלוויתן לכ-22.8  TCF ו-41 מיליון חביות קונדנסט  (2P2C).