מרשם ניירות הערך של השותפות נכון ליום 11.07.21
פנקס בעלי היחידות

שם

כתובת

כמות יחידות

סה"כ לבעל היחידות

רפאל יצחקי

רחוב אוסטושנסקי 21 ראשל"צ

2

2

שי צבע

רחוב הפלמ"ח 1, כפר סבא

0

0

יצחק פויכטונגר

קדומים, ד.נ., שומרון 44856

9

9

תמיר משאט

רחוב שבזי 25, תל אביב

0

0

יחזקאל כליף

רחוב האופן 1 חולון

3

3

הרט עודד ונטע

בית 837, מכבים

117

117

שלו חוה ואברהם דוד

רחוב רבינא 13 תל אביב 69395

15

15

אריאל ורגינה ינקו

הרב קוק 45ב' הרצליה 46342

125

125

ברוך קוטלרסקי

חצבים 8, רמת פולג, נתניה

125,000

125,000

חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רחוב אחוזת בית 2, תל אביב

1,044,340,976

1,123,710,260

10

13

645,000

650,000

625,000

1,518,240

470,625

3,605,750

1,039,280

281,743

796,684

1,234,370

1,176,987

1,702,500

3,537,500

2,595,941

271,250

47,500

179,468

160,000

446,007

1,171,200

2,097,179

10,261,831

4,831,588

7,936,544

32,049,638

775

25,000

336

11,325

לב אלבז רונן

סירני 9, גבעתיים

19,169

19,169

סה"כ

1,123,854,700

פנקס מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 19)

שם

כתובת

כמות כתבי אופציה

סה"כ למחזיק כתבי האופציה

חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רחוב אחוזת בית 2, תל אביב

109,158,448

109,158,448

הרט עודד ונטע

בית 837, מכבים

10

10

שלו חוה ואברהם דוד

רחוב רבינא 13 תל אביב 69395

1

1

אריאל ורגינה ינקו

הרב קוק 45ב' הרצליה 46342

11

11

ברוך קוטלרסקי

חצבים 8, רמת פולג, נתניה

11,363

11,363

לב אלבז רונן

סירני 9, גבעתיים

1,742

1,742

סה"כ

109,169,833