מרשם ניירות הערך של השותפות נכון ליום 20.07.21
פנקס בעלי היחידות

שם

כתובת

כמות יחידות

סה"כ לבעל היחידות

החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתלאביב בע"מ

רחוב אחוזת בית 2, תל אביב

1,123,726,706

1,123,726,706

רפאל יצחקי

רחוב אוסטושנסקי 21 ראשל"צ

2

2

יצחק פויכטונגר

קדומים, ד.נ., שומרון 44856

9

9

יחזקאל כליף

רחוב האופן 1 חולון

3

3

הרט עודד ונטע

בית 837, מכבים

117

117

שלו חוה ואברהם דוד

רחוב רבינא 13 תל אביב 69395

15

15

אריאל ורגינה ינקו

הרב קוק 45ב' הרצליה 46342

125

125

ברוך קוטלרסקי

חצבים 8, רמת פולג, נתניה

125,000

125,000

לב אלבז רונן

סירני 9, גבעתיים

19,169

19,169

סה"כ

1,123,871,146